β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tobacco Ciga

60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
54.42 мл (90.7%)
Всего аромата
5.58 мл (9.3%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
4
Пропиленгликоль (PG)
22.02
22.82
36.7
Глицерин (VG)
30
37.83
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание