β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
84.5 мл (84.5%)
Всего аромата
15.5 мл (15.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
11.5
11.92
11.5
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание