β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pine Berry

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
45.75 мл (91.5%)
Всего аромата
4.25 мл (8.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 60 мг
50% PG / 50% VG
2.5
2.87
5
Пропиленгликоль (PG)
9.5
9.84
19
Глицерин (VG)
33.75
42.56
67.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание