β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
240 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
199.2 мл (83%)
Всего аромата
40.8 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
3
Пропиленгликоль (PG)
24
24.87
10
Глицерин (VG)
168
211.85
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание