β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
51.6 мл (86%)
Всего аромата
8.4 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
7.8
8.08
13
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание