β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Tart

120 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
106.2 мл (88.5%)
Всего аромата
13.8 мл (11.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
12
15.13
10
Пропиленгликоль (PG)
70.2
72.75
58.5
Глицерин (VG)
24
30.26
20
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание