β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sernik Z Owocami

200 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
195 мл (97.5%)
Всего аромата
5 мл (2.5%)
Настой
11 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
100% VG
33.33
42.03
16.67
Пропиленгликоль (PG)
75
77.72
37.5
Глицерин (VG)
86.67
109.29
43.33
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание