β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
90 мл (90%)
Всего аромата
10 мл (10%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
40
41.45
40
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание