β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Banana Milk

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
92.5 мл (92.5%)
Всего аромата
7.5 мл (7.5%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
19.5
20.21
19.5
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание