β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Grants vanilla custard

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
23.7 мл (79%)
Всего аромата
6.3 мл (21%)
Настой
60 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
1.8
1.87
6
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание