β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Gomugomuno V2

123 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
113.16 мл (92%)
Всего аромата
9.84 мл (8%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.46
2.55
2
Пропиленгликоль (PG)
36.9
38.24
30
Глицерин (VG)
73.8
93.06
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание