β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

TRIBEQUINHA

100 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
93 мл (93%)
Всего аромата
7 мл (7%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 50 мг
100% PG
4
4.15
4
Пропиленгликоль (PG)
19
19.69
19
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание