β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Freegels Melão

20 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
17.2 мл (86%)
Всего аромата
2.8 мл (14%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.2
3.32
16
Глицерин (VG)
14
17.65
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание