β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Munchies Delight

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
45 мл (90%)
Всего аромата
5 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
100% PG
8.33
8.64
16.67
Пропиленгликоль (PG)
11.67
12.09
23.33
Глицерин (VG)
25
31.53
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание