β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Horny Mango

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
26.85 мл (89.5%)
Всего аромата
3.15 мл (10.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
0.9
1.03
3
Пропиленгликоль (PG)
6.9
7.15
23
Глицерин (VG)
19.05
24.02
63.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание