β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
27.54 мл (91.8%)
Всего аромата
2.46 мл (8.2%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.45
0.57
1.5
Пропиленгликоль (PG)
8.04
8.33
26.8
Глицерин (VG)
19.05
24.02
63.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание