β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Gotcha Berry

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
76 мл (76%)
Всего аромата
24 мл (24%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
3
3.11
3
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание