β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bolo De Canela Com Caramelo

27 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.3 мл (90%)
Всего аромата
2.7 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
5.4
5.6
20
Глицерин (VG)
18.9
23.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание