β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Unicorn Milk

120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
96 мл (80%)
Всего аромата
24 мл (20%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
6
Пропиленгликоль (PG)
4.8
4.97
4
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание