β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Simple Strawmelon

120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
105.6 мл (88%)
Всего аромата
14.4 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
6
Пропиленгликоль (PG)
14.4
14.92
12
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание