β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Ice Cherry

100 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
87.5 мл (87.5%)
Всего аромата
12.5 мл (12.5%)
Настой
20 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
27.5
28.5
27.5
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание