β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Сигарная Вишня

60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
57.84 мл (96.4%)
Всего аромата
2.16 мл (3.6%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
4
Пропиленгликоль (PG)
13.44
13.93
22.4
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание