β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
20 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
15.4 мл (77%)
Всего аромата
4.6 мл (23%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.6
0.76
3
Пропиленгликоль (PG)
3.4
3.52
17
Глицерин (VG)
11.4
14.38
57
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание