β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
15/85
Всего основы
26.01 мл (86.7%)
Всего аромата
3.99 мл (13.3%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.9
1.13
3
Пропиленгликоль (PG)
0.51
0.53
1.7
Глицерин (VG)
24.6
31.02
82
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание