β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
1000 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
860 мл (86%)
Всего аромата
140 мл (14%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
50
51.82
5
Пропиленгликоль (PG)
60
62.18
6
Глицерин (VG)
750
945.75
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание