β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Vanilla Passion

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
65/35
Всего основы
9.4 мл (94%)
Всего аромата
0.6 мл (6%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
5.9
6.11
59
Глицерин (VG)
3.5
4.41
35
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание