β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0.5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
Настой
20 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 10 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Пропиленгликоль (PG)
9
9.33
30
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание