β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

One more Custard

50 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
44.5 мл (89%)
Всего аромата
5.5 мл (11%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 19 мг
50% PG / 50% VG
15.79
18.14
31.58
Пропиленгликоль (PG)
11.61
12.03
23.21
Глицерин (VG)
17.11
21.57
34.21
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание