β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Melow

10 мл
Крепость
55 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
7 мл (70%)
Всего аромата
3 мл (30%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
2.2
2.77
22
Пропиленгликоль (PG)
1
1.04
10
Глицерин (VG)
3.8
4.79
38
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание