β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cigarro Mentolado 2

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
26.7 мл (89%)
Всего аромата
3.3 мл (11%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
7.8
8.08
26
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание