β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry Lemonade

60 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
53.25 мл (88.75%)
Всего аромата
6.75 мл (11.25%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
14.25
14.77
23.75
Глицерин (VG)
39
49.18
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание