β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cream

50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
46.15 мл (92.3%)
Всего аромата
3.85 мл (7.7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
40% PG / 60% VG
1.5
1.76
3
Пропиленгликоль (PG)
13.05
13.52
26.1
Глицерин (VG)
31.6
39.85
63.2
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание