β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

NICSALT Alpha

10 мл
Крепость
20 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
8.2 мл (82%)
Всего аромата
1.8 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
0.8
0.83
8
Пропиленгликоль (PG)
3.4
3.52
34
Глицерин (VG)
4
5.04
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание