β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

🍊🍌Pähkel

120 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
108 мл (90%)
Всего аромата
12 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
30% PG / 70% VG
18
21.48
15
Пропиленгликоль (PG)
18.6
19.28
15.5
Глицерин (VG)
71.4
90.04
59.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание