β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cereal Fruit

20 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
14.6 мл (73%)
Всего аромата
5.4 мл (27%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
3
Глицерин (VG)
14
17.65
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание