β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blue Unicorn

100 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
83.5 мл (83.5%)
Всего аромата
16.5 мл (16.5%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1
1.04
1
Пропиленгликоль (PG)
12.5
12.95
12.5
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание