β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

RaspNilla IceCream

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.1 мл (91%)
Всего аромата
0.9 мл (9%)
Настой
3 дня
grade4group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.1
2.18
21
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание