β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fameberry Brezze

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
12 мл (20%)
Всего аромата
48 мл (80%)
Настой
7 дней
grade5group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
4.2
4.35
7
Глицерин (VG)
6
7.57
10
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание