β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
12.9 мл (86%)
Всего аромата
2.1 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
4
Пропиленгликоль (PG)
1.8
1.87
12
Глицерин (VG)
10.5
13.24
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание