β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry Vanilla Cream

60 мл
Крепость
6.6 мг
PG/VG
15/85
Всего основы
52.32 мл (87.2%)
Всего аромата
7.68 мл (12.8%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% VG
8.25
10.4
13.75
Пропиленгликоль (PG)
1.32
1.37
2.2
Глицерин (VG)
42.75
53.91
71.25
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание