β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry Lemon Cake

30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
23.85 мл (79.5%)
Всего аромата
6.15 мл (20.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
4.05
4.2
13.5
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание