β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruit Fruit

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
15.9
16.48
53
Глицерин (VG)
9.6
12.11
32
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание