β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Ultra Vaca

1000 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
847 мл (84.7%)
Всего аромата
153 мл (15.3%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
30
31.09
3
Пропиленгликоль (PG)
517
535.77
51.7
Глицерин (VG)
300
378.3
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание