β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
10 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
9.25 мл (92.5%)
Всего аромата
0.75 мл (7.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.4
0.41
4
Пропиленгликоль (PG)
3.85
3.99
38.5
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание