β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Braian Frezen

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.2 мл (87%)
Всего аромата
7.8 мл (13%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
8.4
8.7
14
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание