β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tiramisu Chocolate

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
49.8 мл (83%)
Всего аромата
10.2 мл (17%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
12
12.44
20
Глицерин (VG)
36
45.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание