β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

RY4 vanilla choco

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
8.2 мл (82%)
Всего аромата
1.8 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
0.2
0.21
2
Глицерин (VG)
8
10.09
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание