β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
43 мл (86%)
Всего аромата
7 мл (14%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.5
2.59
5
Пропиленгликоль (PG)
5.5
5.7
11
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание