β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Moody Juice

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.3 мл (81%)
Всего аромата
5.7 мл (19%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.9
1.13
3
Пропиленгликоль (PG)
3.3
3.42
11
Глицерин (VG)
20.1
25.35
67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание