β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

BBCCNicco1

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
9 мл (90%)
Всего аромата
1 мл (10%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionSweetener Optional
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
5.7
5.91
57
Глицерин (VG)
3
3.78
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание